DB Error: syntax error

References

Sorted

Year of start:    Type of services:

 

Project Realization Price of works Services
Temný Důl
Intenzifikace ÚV Temný Důl
2014 - projekt probíhá 134,2 mil Kč Správce stavby
Verneřice
Odkanalizování města Verneřice
2014 - projekt probíhá 37,5 mil Kč Technický a investiční dozor, KBOZP
Vráž
Kanalizace obce Vráž
2014 - projekt probíhá 94,3 mil Kč Technický a investiční dozor
ÚČOV Praha
ÚČOV Praha - nová vodní linka
2014 - 2017 5 800 mil Kč Správce stavby
Dolní Poustevna
Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna - TDI
2009 - 2012 144 mil. Kč Technický dozor
Ivančice - Rosice
ÚV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody
2013 - projekt probíhá 278,5 mil Kč KBOZP
PKÚ JÚ CHOPAV
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves - CHOPAV kvartér řeky Moravy
2013 - 2015 1 710,87 mil. Kč Správce stavby
Třinec
Sekundární odprášení haly KKO Třinec
2013 - projekt probíhá 895 mil Kč Technický a investiční dozor
Březové Hory, 1. etapa
Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí – Příbram, Březové Hory -1. etapa
2012 - 2015 119,6 mil. Kč Správce stavby
Mladoboleslavsko
Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.
2012 - 2014 580 mil Kč Správce stavby
Starý Plzenec
Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšiřování ČOV Starý Plzenec; Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci
2012 - 2014 230 mil. Kč Technický dozor
Česká Skalice
Rozšíření zdroje pitné vody a intenzifikace úpravny vody Česká Skalice
2012 - 2015 35,3 mil. Kč Technický dozor
Říčany
Dostavba kanalizace Říčany
2012 - 2014 54,5 mil. Kč Technický dozor
Beroun
Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun
2006 - 2008 321 mil. Kč Správce stavby
Vlašim
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim
2011 - 2013 161 mil. Kč Správce stavby
Dolní Roveň
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň
2010 - 2011 121 mil. Kč Správce stavby
Mělník
Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba, SO 01 Chloumek
2010 - 2012 137, 7 mil. Kč Správce stavby
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují: ČOV ul. Českých Bratří
2010 - 2011 6,1 mil. Kč Technický dozor
Sanace Pozďátky
Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách
2010-2012 469 mil. Kč Správce stavby
Velký Šenov
Kanalizace a vodovod Velký Šenov
2010 - 2012 61 mil. Kč Technický a investiční dozor

 

page: 1   2   3