References: Březové Hory, 1. etapa

Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí – Příbram, Březové Hory -1. etapa

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2012 - 2015 119,6 mil. Kč 4,4 mil. Kč Správce stavby

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti správce stavby jako člen sdružení.
Stavba má charakter terénních úprav a rekultivací území dotčeného důlní činností a zpracováním rud. Nápravná opatření k odstranění ekologických rizik (snížení kontaminace povrchové vody v Litavce kovy, zejména Zn a Cd)

 

URL:
http://bhsanace.spravcestavby.cz/