References: Verneřice

P1010063.JPG
Photos in gallery: 4
view gallery »

Odkanalizování města Verneřice

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2014 - projekt probíhá 37,5 mil Kč 1,25 mil Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

 
Předmětem projektu je výstavba oddílné splaškové kanalizace v dimenzi DN 300 v celkové délce 3,39 km a výstavba ČOV o kapacitě 1000 EO  ve městě Verneřice – kraj Ústecký.

 

URL: