References: Cerhovice

Výstavba kanalizace.jpg
Photos in gallery: 3
view gallery »

Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2014 - projekt probíhá 106,9 mil Kč 2,7 mil Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v Městysu Cerhovice. V rámci projektu se pro likvidaci splaškových odpadních vod z nemovitostí a provozoven v obci plánuje vybudovat samostatná splašková kanalizace ukončená mechanicko-biologickou aktivační čistírnou odpadních vod (s výpočtovou kapacitou 2x925 EO). Navrhovaná gravitační splašková kanalizace bude provedena z rour PVC v dimenzi DN 250-300 mm.

 

URL: