References: Ivančice - Rosice

026.JPG
Photos in gallery: 2
view gallery »

ÚV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2013 - projekt probíhá 278,5 mil Kč 925 tis Kč KBOZP

 Společnost Garnets Consulting a.s. zajišťuje na projektu funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Realizací tohoto projektu bude provedeno zkapacitnění zdroje  pitné vody v Ivančicích prostřednictvím zvýšení kapacity úpravny vody v Ivančicích a rekonstrukcí dalších souvisejících objektů, zejména vodojemů v Rosicích, Oslavanech, čerpací stanice v Padochově nebo zkapacitnění zdroje v Moravských Bránicích.

 

URL: