References: Hostivice

P1300017.JPG
Photos in gallery: 2
view gallery »

Rekonstrukce ČOV Hostivice

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2014 - projekt probíhá 51,7 mil Kč 322 tis Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

Společnost Garnets Consulting a.s. působí v projektu jako technický dozor a současně zaštiťuje funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Realizací projektu bude zvýšena kapacita ČOV na 14 000 EO za použití membránové separace aktivovaného kalu od biologicky vyčištěné odpadní vody. Současná projektová kapacita čistírny odpadních vod je 9 670 EO.

 

URL: