References: Třinec

Žel. Třinec - sekundární odprášení haly KKO
Photos in gallery: 5
view gallery »

Sekundární odprášení haly KKO Třinec

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
2013 - projekt probíhá 895 mil Kč 12,8 mil Kč Technický a investiční dozor

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

Předmětem realizace díla je výstavba technologického zařízení, zajišťující odsávání vzdušiny ze stávající výrobní haly kyslíkové konvertorové ocelárny a čištění odpadního plynu s obsahem tuhých znečišťujících látek.

 

URL: