References: Mělník

Mělník - most J. Straky
Photos in gallery: 2
view gallery »

Starý most 3 - oprava mostu Josefa Straky

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
05/2014 - 09/2014 7,35 mil Kč 149 tis Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

Společnost Garnets Consulting a.s. působila v projektu jako technický a investiční dozor a současně zaštiťovala i funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Jedná se o komplexní opravu stávajícího mostního objektu, zejména spodní stavby s ohledem na špatný aktuální stav mostu. Předmětem díla je provedení sanace obou krajních opěr a pilířů mostu, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí mostu (ložiska, zábradlí, schodiště a revizní lávky) včetně realizace nových ledolamů a sanace několika pískovcových bloků v pilířích mostu.

 

URL: