References: Klíčava

ÚV Klíčava - sanace odtoku vody z praní filtrů - IO 01

Period of realization The price of construction work (as SOD, without VAT) The price of services (as SOD, without VAT) Type of service
06/2014 - 09/2014 3,4 mil Kč 89 tis Kč Technický a investiční dozor

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

 Předmětem je rekonstrukce stávajícího potrubí odtoku vody z praní filtrů s prodloužením stávajícího odtoku vody z praní filtrů z důvodů vymístění retenční nádrže do nové pozice ve stávajícím objektu úpravny vody Klíčava. Součástí je vystrojení retenční nádrže dvojicí čerpadel zapojených sériově a odvedení akumulované vody potrubím výtlaku zpět do stávající nádrže akumulace. Retenční nádrž je vybavena havarijním přepadem zaústěným do stávající jímky mezi usazovacími nádržemi v hale koagulace s odtokem na kalová pole.

 

URL: