Each employee according to his position takes care of the purchase and sale of quality equipment and materials.Odkanalizování města Verneřice


Photos in gallery: 4
Show photos »

"Odkanalizování města Verneřice"

Předmětem projektu je výstavba oddílné splaškové kanalizace v dimenzi DN 300 v celkové délce 3,39 km a výstavba ČOV o kapacitě 1000 EO  ve městě Verneřice – kraj Ústecký,

Investiční náklady akce 36,6 mil Kč

Zahájení  prací 10/2014

Dokončení  akce 11/2015

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií.