Each employee according to his position takes care of the purchase and sale of quality equipment and materials.Podnikové vzdělávání zaměstnanců Garnets Consulting & Sweco


Photos in gallery: 2
Show photos »

Firma Garnets Consulting a.s. se zapojila v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií a MPSV, do projektu  Podnikové vzdělávání zaměstnanců Garnets Consulting & Sweco. 

Projekt má za cíl zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců firem Garnets Consulting a Sweco. Díky realizaci projektu se zajistí větší soulad kvalifikací a kompetencí zaměstnanců s požadavky na jejich vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 37 zaměstnanců z obou firem, 4 zam. jsou ve věkové kategorii 54+. Zvolená školení zásadním způsobem pomohou zaměstnancům, a tím pádem i firmám,  dále růst a rozvíjet se.