Each employee according to his position takes care of the purchase and sale of quality equipment and materials.Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice


Photos in gallery: 5
Show photos »

Předmětem stavby Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice je navýšení kapacity ČOV na 69 752 EO. Původní projektová kapacita čistírny odpadních vod byla 53 283 EO.

 
Práce byly provedeny s celkovými náklady stavby 160 822 882,- Kč bez DPH.